top of page

Persónuvernd

Þessi vefur er hannaður í gegnum WIX.com, sem heldur utan um skráningarupplýsingar. Þær upplýsingar eru þær einu sem eru geymdar.

 

Það er um að gera að vera ekki með lykilorð sem þið notið annarsstaðar en hér og því flóknari því betra. 

bottom of page